21.6.08

15388 Joachim Kühn Trio - This Way Out - 1973